รายชื่อวัดอำเภอปาย

วัดตำบลเวียงใต้ วัดกลาง ตำบลเวียงใต้ วัดน้ำฮู ตำบลเวียงใต้ วัดป่าขาม ตำบลเวียงใต้ วัดหลวง ตำบลเวียงใต้ วัดหัวนา ตำบลเวียงใต้ วัดตำบลแม่ฮี้ วัดทรายขาว ตำบลแม่ฮี้ วัดท่าปาย ตำบลแม่ฮี้ วัดแม่ปิง ตำบลแม่ฮี้ วัดแม่ฮี้ ตำบลแม่ฮี้ วัดตำบลทุ่งยาว วัดทุ่งโป่ง ตำบลทุ่งยาว วัดทุ่งยาว ตำบลทุ่งยาว วัดพระธาตุจอมแจ้ง ตำบลทุ่งยาว วัดแพมกลาง ตำบลทุ่งยาว วัดแพมบก ตำบลทุ่งยาว วัดตำบลแม่นาเติง วัดม่วงสร้อย ตำบลแม่นาเติง วัดแม่ของ ตำบลแม่นาเติง วัดแม่นาเติงนอก ตำบลแม่นาเติง วัดแม่นาเติงใน ตำบลแม่นาเติง วัดหมอแปง ตำบลแม่นาเติง วัดตำบลโป่งสา วัดป่าแม่เหมืองหลวง ตำบลโป่งสา วัดโป่งสา ตำบลโป่งสา วัดตำบลเวียงเหนือ วัดโป่ง ตำบลเวียงเหนือ วัดศรีดอนชัย ตำบลเวียงเหนือ วัดตำบลเมืองแปง วัดชัยมงคล ตำบลเมืองแปง วัดศรีวิชัย ตำบลเมืองแปง วัดใหม่เมืองแปง ตำบลเมืองแปง     ช้อมูลจาก wikipedia  

admin

August 4, 2014

สถานที่ราชการ

เทศบาลตำบลปาย ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลเวียงใต้ www.tessabanpai.go.th องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงใต้ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลเวียงใต้ (นอกเขตเทศบาลตำบลปาย) www.facebook.com/pages/อบตเวียงใต้/530185130341052 องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงเหนือ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลเวียงเหนือทั้งตำบล www.wiangnue.go.th องค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาเติง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลแม่นาเติงทั้งตำบล http://maenaturng.org องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฮี้ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลแม่ฮี้ทั้งตำบล www.facebook.com/pages/อบตแม่ฮี้/409878699050040 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งยาว ครอบคลุมพื้นที่ตำบลทุ่งยาวทั้งตำบล www.facebook.com/pages/องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งยาว/408970822502601 องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองแปง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลเมืองแปงทั้งตำบล www.muangpang.net องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งสา ครอบคลุมพื้นที่ตำบลโป่งสาทั้งตำบล www.facebook.com/pages/องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งสา/184486094902419 สถานีตำรวจอำเภอปาย มีเหตุฉุกเฉินสามารถติดต่อขอความช่วยเหลือ www.facebook.com/paipolicestation โรงพยาบาลอำเภอปาย โรงพยาบาลแห่งเดียวในอำเภอปาย www.paihospital.net สำนักงานที่ดินจังหวัดแม่ฮ่องสอน สาขาปาย (58130) โทร. 0-5369-9225 โทรสาร 0-5369-9225 ที่ว่าการอำเภอปาย ตั้งอยู่ใจกลางตัวเมืองอำเภอปาย ที่ว่าการอำเภอปาย ถนนราษฎร์ดำรง ตำบลเวียงใต้ อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58130 เบอร์โทรศัพท์ 0 5369 9195, 053 699242

admin

August 4, 2014

เบอร์โทรศัพท์สำคัญ

  ท่องเที่ยว การท่องเที่ยวแม่ฮ่องสอน 053 612 982 – 3 อุทยานแห่งชาติห้วยน้ำดัง 053 471 669 ,053 248491 อุทยานแห่งชาติ.ออบหลวง 053 229 272 อุทยานแห่งชาติน้ำตกแม่สุริน 053 612 996 ข้อมูลการท่องเที่ยวอำเภอปาย 053 699385 สถานีตำรวจ สถานีตำรวจ เมืองแม่ฮ่องสอน 053 611 239 สถานีตำรวจอำเภอปาย 053 699 217 – 9 ตำรวจท่องเที่ยวปาย 053 611812, 1155 สถานีตำรวจอำเภอปางมะผ้า 053 617 171 – 3 สถานีตำรวจอำเภอขุนยวม 053 691 115 สถานีตำรวจอำเภอแม่ลาน้อย 053 689 097 […]

admin

August 4, 2014

ประวัติปาย

มีทฤษฎีจำนวนมากเกี่ยวกับการตั้งชื่อ “ปาย” บางคนเชื่อว่าคำว่า “ปาย” หมายถึง ช้างหนุ่มตัวผู้ที่ถูกกล่าวถึงในประวัติศาสตร์ ของทางภาคเหนือของไทย บางคนกล่าวว่าคำว่า “ปาย” มาจากข้อเท็จจริงทางประวัติศาสตร์ของเผ่าลั๊วะ ถูกค้นพบในอำเภอ ลั๊วะเป็นคนกลุ่มแรก ๆ ที่เข้ามาตั้งรกรากในอำเภอปายและเป็นที่เลื่องลือ ในนามนักรบที่สร้างความหายนะยามค่ำคืน ซึ่งถูกเรียกว่า ภูตพราย กาลเวลาผ่านไปทำให้ถูกเรียกเพี้ยนเป็นคำว่า ปาย คำอธิบายอื่นๆ กล่าวว่า ปาย ถูกตั้งชื่อตามชื่อผู้นำ ของชาวไทยใหญ่กลุ่มแรก ที่เข้ามาตั้งรกรากในอำเภอปาย แต่คำกล่าวที่ดูเหมือนจะใกล้เคียง ความจริงที่สุด กล่าวว่า คำว่า “ปาย” มาจากภาษาไทยใหญ่ ซึ่งแปลว่า “การอพยพ” คำว่า “ปาย” ถ้าหากออกเสียงลงต่ำแล้วจะหมายถึงการหลบหนีอพยพหรือเคลื่อนย้ายออกไป กาลเวลาผ่านไปทำให้เสียงสูงต่ำ และการสะกดคำเปลี่ยนแปลงไป ถ้าหากได้ศึกษาเกี่ยวกับภาษาของไทยใหญ่ และภาษาไทยทางเหนืออย่างใกล้ชิดแล้วการอธิบายนี้ดูจะถูกต้องที่สุด ชมรมเอกสารเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ ของอำเภอปายชมรมแรกถูกตั้งขึ้นในปี 1251 โดยชาวไทยใหญ่ที่อพยพจากสงคราม จากหมู่บ้านไทยใหญ่ พวกเขาตั้งหมู่บ้านขึ้นใหม่ นั่นก็คืหมู่บ้านเวียงเหนือ ใกล้ที่ตั้งของหมู่บ้านเก่าขึ้น, อยู่ทางทิศเหนือของตัวอำเภอปายปัจจุบัน ที่ตั้งที่พวกเขาเลือก เป็นพื้นที่ที่มีทรัพยากรธรรมชาติ อุดมสมบูรณ์และ เป็นพื้นที่ที่เป็นจุดยุทธศาสตร์ ซึ่งเป็นสาเหตุของการต่อสู้ระหว่างไทยใหญ่และ ไทยทางเหนือเพื่อการครอบครองพื้นที่ […]

admin

August 4, 2014

เทศกาลงานประเพณี

งานเทศกาลดอกบัวตอง งานเทศกาลดอกบัวตอง จะจัดขึ้นประมาณเดือนพฤศจิกายนของทุกปี “ดอกบัวตอง” เป็นดอกไม้ป่าสีเหลืองคล้ายดอกทานตะวันแต่ขนาดเล็กกว่า มักขึ้นอยู่ตามป่าเขาสูงทางตอนเหนือของประเทศไทย ในจังหวัดแม่ฮ่องสอนจะมีมากที่บริเวณบ้านแม่เหาะ อำเภอแม่สะเรียง และดอยแม่อูคอ อำเภอขุนยวม เมื่อถึงระยะที่ดอกบัวตองบานตามริมเส้นทางตลอดจนภูเขาที่สลับซับซ้อนกันอยู่นั้นจะเป็นสีเหลืองสว่างไสวไปด้วยสีของดอกบัวตองดูงดงามมาก ทางจังหวัดแม่ฮ่องสอนจึงได้จัดงานเทศกาลบัวตองบานขึ้นเพื่อเป็นการชมความงามของธรรมชาติ และชมวัฒนธรรมประเพณีของชาวไต และชาวไทยภูเขา โดยจะจัดที่บริเวณอำเภอขุนยวม ในงานมีการละเล่นและมหรสพทั้งของพื้นเมืองและร่วมสมัย มีการประกวดธิดาบัวตอง การแสดงศิลปวัฒนธรรมชาวไทยภูเขา การแสดงสินค้าพื้นเมือง การแข่งขันกีฬาชาวดอย ฯลฯ ตลอดจนนิทรรศการต่างๆ และการนำเที่ยวชมดอกบัวตองบนดอยแม่อู ประเพณีปอยส่างลอง (บวชลูกแก้ว) งานประเพณีปอยส่างลองเป็นประเพณีบวชเณรของชาวไทยใหญ่ งานนี้จัดให้มีขึ้นช่วงเดือนมีนาคม-เมษายน ของทุกปี งานปอยส่างลองหรืองานประเพณีบรรพชาสามเณรตามแบบไทยใหญ่ กำหนดจัดขึ้นประมาณต้นเดือนเมษายนของทุกปีในทุกอำเภอของจังหวัดแม่ฮ่องสอน แต่สำหรับประเพณีปอยส่างลองในเขตเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอนนับเป็นการจัดงานที่นักท่องเที่ยวให้ความสนใจมากที่สุดเนื่องจากมีขบวนแห่ส่างลองที่สวยงาม งานประเพณีปอยเหลินสิบเอ็ด (แห่จองพารา) งานประเพณีจองพารา คือประเพณีส่วนหนึ่งในงานเทศกาลออกพรรษา (งานปอยเหลินสิบเอ็ด) คำว่า “จองพารา” เป็นภาษาไทยใหญ่แปลว่า “ปราสาทพระ” การบูชาจองพารา คือการสร้างปราสาทเพื่อคอยรับเสด็จพระพุทธเจ้าที่จะเสด็จลงมาจากสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ เทศกาลนี้จัดขึ้นระหว่างวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 11 ถึงวันแรม 8 ค่ำ เดือน 11 ประเพณีลอยกระทง ประเพณีลอยกระทง หรืองานเหลินสิบสอง […]

admin

August 4, 2014

ชนเผ่าพื้นเมือง

กะเหรี่ยง (KAREN) “ปกาเกอญอ” ประวัติความเป็นมา ชาวกะเหรี่ยง เรียกตนเองว่า “ปกาเกอญอ” ซึ่งแปลว่า “คน” เป็นชนเผ่าที่มีจำนวนมากที่สุด ในประเทศไทย แบ่งออกได้เป็น 4 กลุ่ม ได้แก่ สะกอ หรือยางขาว หรือ ปากกะญอ เป็นกลุ่มที่มีประชากรมากที่สุด โป หรือ โพล่ อยู่ในเขตจังหวัดแม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ และลำพูน ปะโอ หรือ ตองสู และบะเว ลีซู (Lishu) หรือ ลีซอ ประวัติความเป็นมา ลีซู หมายถึง ผู้ใฝ่รู้แห่งชีวิต เดิมอาศัยอยู่ที่ต้นแม่น้ำสาละวิน และแม่น้ำโขงทางตอนเหนือของธิเบต และทางตะวันตกเฉียงเหนือ ของมณฑลยูนาน ประเทศจีน และเมื่อประมาณปี พ.ศ. 2464 ถูกกดดันทางการเมือง การปกครอง และขาดแคลนที่ดินทำกินในพม่า ชาวลีซอจึงได้อพยพเข้ามาบะเว ลาหู่ (LAHU) หรือ มูเซอ ความเป็นมา […]

admin

August 4, 2014

ข้อมูลทั่วไปอำเภอปาย

คำขวัญอำเภอปาย ” ลำปายสายธาร นมัสการหลวงพ่ออุ่นเมือง ลือเลื่องกระเทียมพันธุ์ดี ป่าเขียวขจีรอบทิศ วิถีชีวิตสงบร่มเย็น” รหัสทางภูมิศาสตร์ : 5803 รหัสไปรษณีย์ : 58130 ข้อมูลสถิติ พื้นที่2,244.7 ตร.กม. ประชากร29,643 คน (พ.ศ. 2552) ความหนาแน่น13.2 คน/ตร.กม. ที่ว่าการอำเภอที่ตั้ง ที่ว่าการอำเภอปาย ถนนราษฎร์ดำรง ตำบลเวียงใต้ อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58130 หมายเลขโทรศัพท์0 5369 9195 หมายเลขโทรสาร0 5369 9195 อำเภอปาย เป็นอำเภอขนาดเล็กทางตอนเหนือของจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นที่รู้จักกันดีในด้านความงามของธรรมชาติ ที่ตั้งและอาณาเขต อำเภอปายตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของจังหวัด มีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียง ดังนี้ ทิศเหนือ ติดต่อกับเมืองปั่น จังหวัดตองยี รัฐฉาน (ประเทศพม่า) ทิศตะวันออก ติดต่อกับอำเภอเวียงแหง อำเภอเชียงดาว และอำเภอแม่แตง (จังหวัดเชียงใหม่) ทิศใต้ ติดต่อกับอำเภอสะเมิงและอำเภอกัลยาณิวัฒนา (จังหวัดเชียงใหม่) […]

admin

August 4, 2014

การเดินทางมาปาย

การเดินทาง ทางรถยนต์ แม่ฮ่องสอน ในอดีตเป็นเมืองที่เร้นลับ และทุรกันดารในสายตาของนักท่องเที่ยว และประชาชนทั่วไป เนื่องจากเดิมนั้นการเดินทางเข้าสู่จังหวัดแม่ฮ่องสอนมีถนนเพียงสายเดียว คือทางหลวงหมายเลข 108 ตัดจากจังหวัดเชียงใหม่ ผ่านอำเภอหางดง สันป่าตอง จอมทอง ฮอด แม่สะเรียง แม่ลาน้อย และขุนยวม ถึงอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน รวมระยะทางประมาณ 347 กิโลเมตร เส้นทางสายนี้เป็นทางตัดขึ้นเขาสูง มีความสวยงาม และคดเคี้ยวนับได้มากถึง 1,864 โค้ง ปัจจุบันมีถนนจากจังหวัดเชียงใหม่ถึงแม่ฮ่องสอนเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งสาย คือทางหลวงหมายเลข 1095 หรือที่เรียกโดยทั่วไปว่า เส้นทางสายแม่มาลัย – ปาย ตัดจากอำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ ถึงอำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน เหลือระยะทางเพียง 245 กิโลเมตรหากนักท่องเที่ยวสนใจเดินทางจากจังหวัดตากไปจังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยไม่แวะจังหวัดเชียงใหม่ ก็สามารถเดินทางได้ตามทางหลวงหมายเลข 108 ผ่านอำเภอแม่สอด – แม่ระมาด – ท่าทางยาง ถึงอำเภอแม่สะเรียง มีระยะทางประมาณ 300 กิโลเมåตร ทางรถโดยสารประจำทาง จากกรุงเทพฯ มีรถโดยสารประจำทางปรับอากาศ […]

admin

August 4, 2014