เบอร์โทรศัพท์สำคัญ

 

ท่องเที่ยว

การท่องเที่ยวแม่ฮ่องสอน 053 612 982 – 3
อุทยานแห่งชาติห้วยน้ำดัง 053 471 669 ,053 248491
อุทยานแห่งชาติ.ออบหลวง 053 229 272
อุทยานแห่งชาติน้ำตกแม่สุริน 053 612 996
ข้อมูลการท่องเที่ยวอำเภอปาย 053 699385

สถานีตำรวจ

สถานีตำรวจ เมืองแม่ฮ่องสอน 053 611 239
สถานีตำรวจอำเภอปาย 053 699 217 – 9
ตำรวจท่องเที่ยวปาย 053 611812, 1155
สถานีตำรวจอำเภอปางมะผ้า 053 617 171 – 3
สถานีตำรวจอำเภอขุนยวม 053 691 115
สถานีตำรวจอำเภอแม่ลาน้อย 053 689 097 – 8
สถานีตำรวจอำเภอแม่สะเรียง 053 681 30
สถานีตำรวจอำเภอสบเมย 053 618 109 – 10

โรงพยาบาล

โรงพยาบาลศรีสังวาลย์ 053 611 378 , 053 611 488
โรงพยาบาลอำเภอปาย 053 699 211
โรงพยาบาลอำเภอปางมะผ้า 053 617 152 – 6
โรงพยาบาลอำเภอขุนยวม 053 691 017 , 053 691 128
โรงพยาบาลอำเภอ.แม่ลาน้อย 053 689 060
โรงพยาบาลอำเภอแม่สะเรียง 053 681 027, 053 681 394
โรงพยาบาลอำเภอสบเมย 053 618 080 – 2 , 053 618 098 – 9

ราชการ

ศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน 0 5361 2079 โทรสาร 0 5361 1349
ศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน 0 5361 2156
ที่ว่าการอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน 0 5361 1357
ที่ว่าการอำเภอแม่สะเรียง 0 5368 1220, 0 5368 1231
ที่ว่าการอำเภอขุนยวม 0 5369 1108
ที่ว่าการอำเภอปาย 0 5369 9195, 053 699242
เทศบาลตำบลปาย 0-5369-9196
เทศบาลตำบลทุ่งยาว 053-065573
ประชาสัมพันธ์จังหวัด 0 5361 1198   โทรสาร 0 5361 1808
สำนักงานที่ดินจังหวัดแม่ฮ่องสอน สาขาปาย (58130) โทร. 0-5369-9225 โทรสาร 0-5369-9225
สำนักงาน การไฟฟ้าอำเภอปาย โทรศัพท์ 053699222

อื่นๆ

สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวแม่ฮ่องสอน 053 611523
บ้านกระเหรี่ยงแม่ปิง 053 699248
บมจ.การบินไทย สำนักงานแม่ฮ่องสอน 0 5361 1299
ท่าอากาศยานแม่ฮ่องสอน 0 5361 2057
TOTPAI 053-064-364 / 053-699-610

ฉุกเฉิน

1. แจ้งเหตุทางน้ำ กองบัญชาการตำรวจ 1196
2. แจ้งเหตุด่วนทางน้ำ ศูนย์ปลอดภัยทางน้ำ 1 1199
3. แจ้งเหตุเพลิงไหม้ ศูนย์ดับเพลิงอยุธยา 199
4. แจ้งเหตุฉุกเฉิน อุบัติภัยสารเคมี กรมควบคุมมลพิษ 1650
5. แจ้งเหตุด่วนเหตุร้าย 191
6. แจ้งรถหาย 1192
7. ตำรวจทางหลวง 1193
8. ตำรวจท่องเที่ยว / ศูนย์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยว 1155
9 ป่วยฉุกเฉิน ศนย์นเรนทร 1669
10. มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง / ศูนย์ประสานงานฉุกเฉิน 24 ชม. 0 2226 4444
11. มูลนิธิร่วมกตัญญู 0 2751 0951-3
12. โรงพยาบาลตำรวจ 0 2252 1811 ถึง 25
13. ศูนย์กู้ชีพ “นเรนทร” 0 2354 8222
14. ศูนย์ควบคุมการจราจร 1197
15. ศูนย์อุบัติภัย กองทัพเรือ 1696
16. ศูนย์รับแจ้งข่าวยาเสพติด สำนักงานตำรวจแห่งชาติ 1688
17. ศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์ กทม. ตลอด 24 ชั่วโมง 1555
18. ศูนย์วิทยุกรุงธน 0 2455 0088
19. ศูนย์วิทยุกรุงเทพฯ 0 225 0020, 0 2226 4444-5
20. ศูนย์วิทยุรามา 0 2256 0999
21. ศูนย์ส่งกลับและรถพยาบาล โรงพยาบาลตำรวจ 1691, 0 2255 1133-6
22. สายด่วนแจ้งเหตุสาธารณภัย (ปภ) ตลอด 24 ชั่วโมง 1784
23. สายด่วนผู้บริโภค กับ อย. 1556
24. สานด่วนอาชญากรรม จังหวัดชายแดนภาคใค้ 1340
25. สถานีวิทยุ จส. 100 1137, 0 2711 9151-8
26. สถานีวิทยุชุมชน ร่วมด้วยช่วยกัน 1677
27. สถานีวิทยุ สวพ. 91 1664
28. สอบถามเด็กหาย 0 2282 1815
29. สอบถามหรือแจ้งเหตุเกี่ยวกับไฟฟ้า 1130
30. หน่วยกู้ชีพนพรัตน์ / หน่วยกู้ชีวิตวิรพยาบาล 4010, 4121
31. หน่วยแพทย์กู้ชีวิต วชิรพยาบาล 1554
32. เหตุฉุกเฉินอาชญากรรม การปราบปราม 1195
33. อุบัติเหตุบนทางด่วน 1543
34. ศูนย์อำนวยการและบริการนักท่องเที่ยว 02356 0650
35. การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 1672
36. กรมป้องกันและบันเทาสาธารณภัย 1751
37. กรมการกงสุล 0 2981 7171
38. กรมสารนิเทศ กระทรวงต่างประเทศ 0 2643 5101

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/1″][vc_column_text]

Travel

Travel Maehongson 053612982-3
Huai Nam Dang National Park 053 471 669, 053 248 491
National park Ob Luang 053229272
Mae Surin National Park 053 612 996
Information Pai 053 699 385/td>

Police station

Maehongson Police Station 053611239/td>
Pai police station 053699217-9
Travel Police Pai 053 611812, 1155
Pang Ma Pha police station 053617171-3
Police station Khunyuam 053691115
Mae La Noi Police Station 053689097-8
Maesariang police station 053681309
Sopmouy police station 053618109

Hospital

Hospital Srisangwan 053611378, 053611488
Pai Hospital 053699211
Pang Ma Pha district hospital 053617152-6
Hospital District Khunyuam 053691017, 053691128
Hospital District. Mae La Noi 053689060
Maesariang District Hospital 053681027, 053681394
Sopmouy Hospital District 053618080-2, 053618098-9

Service

Maehongson Cultural Center 0 5361 2079 Fax: 0 5361 1349
Maehongson Hall 0 5361 2156
MaehongSon District Office 0 5361 1357
Maesariang District Office 0 5368 1220, 0 5368 1231
District Khunyuam 0 5369 1108
Pai district 0 5369 9195, 053 699 242, 0-5369-9196
Province Releases 0 5361 1198 Fax: 0 5361 1808
Province Releases 0 5361 1198 Fax: 0 5361 1808

Other

Home Karen Mae Ping 053 699248
Thai Airways 0 5361 1299
Mae Hong Son Airport 0 5361 2057

Travel

Travel Maehongson 053612982-3
Huai Nam Dang National Park 053 471 669, 053 248 491
National park Ob Luang 053229272
Mae Surin National Park 053 612 996
Information Pai 053 699 385
Information Pai 053 699 385