รายชื่อวัดอำเภอปาย

ข้อมูลทั่วไปอำเภอปาย , เกี่ยวกับอำเภอปาย , ประวัติ อำเภอปาย, อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน , ปาย , pai , pai city , pai history
อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน

วัดตำบลเวียงใต้

วัดตำบลแม่ฮี้

วัดตำบลทุ่งยาว

วัดตำบลแม่นาเติง

วัดตำบลโป่งสา

วัดตำบลเวียงเหนือ

วัดตำบลเมืองแปง

 

 

ช้อมูลจาก wikipedia