ข้อมูลทั่วไปปาย

ข้อมูล อำเภอปาย รวบรวมไว้เพื่อให้เพื่อนๆได้ค้นหา หาข้อมูลเพื่อไว้ใช้ในเชิงวิชาการ หรือ เพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวได้สนุกยิ่งขึ้น มีทั้งข้อมูลทั่วไป แผนที่ปาย วัดในปาย เบอร์โทรศัพท์สำคัญ และข้อมูลต่างๆอีกมากมาย ซึ่งจะทำให้เพื่อนๆได้รู้จักปายมากยิ่งขึ้น

การเดินทางมาปาย

การเดินทาง ทางรถยนต์ แม่ฮ่องสอน ในอดีตเป็นเมืองที่เร้นลับ และทุรกันดารในสายตาของนักท่องเที่ยว และประชาชนทั่วไป เนื่องจากเดิมนั้นการเดินทางเข้าสู่จังหวัดแม่ฮ่องสอนมีถนนเพียงสายเดียว คือทางหลวงหมายเลข 108 ตัดจากจังหวัดเชียงใหม่ ผ่านอำเภอหางดง สันป่าตอง จอมทอง ฮอด แม่สะเรียง แม่ลาน้อย และขุนยวม ถึงอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน รวมระยะทางประมาณ 347 อ่านต่อ

admin
August 4, 2014
แผนที่ แม่ฮ่องสอน , Maehongson Map

แผนที่ปาย-แม่ฮ่องสอน

รวมแผนที่ต่างๆ ในอำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน หรือ ที่เชื่อมโยงกับอำเภอปาย

admin
August 4, 2014
ประวัติ อำเภอปาย, อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน , ปาย , pai , pai city , pai history

ข้อมูลทั่วไปอำเภอปาย

คำขวัญอำเภอปาย ” ลำปายสายธาร นมัสการหลวงพ่ออุ่นเมือง ลือเลื่องกระเทียมพันธุ์ดี ป่าเขียวขจีรอบทิศ วิถีชีวิตสงบร่มเย็น” รหัสทางภูมิศาสตร์ : 5803 รหัสไปรษณีย์ : 58130 ข้อมูลสถิติ พื้นที่2,244.7 ตร.กม. ประชากร29,643 คน (พ.ศ. 2552) อ่านต่อ

admin
August 4, 2014
ประวัติ อำเภอปาย, อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน , ปาย , pai , pai city , pai history

ประวัติปาย

มีทฤษฎีจำนวนมากเกี่ยวกับการตั้งชื่อ “ปาย” บางคนเชื่อว่าคำว่า “ปาย” หมายถึง ช้างหนุ่มตัวผู้ที่ถูกกล่าวถึงในประวัติศาสตร์ ของทางภาคเหนือของไทย บางคนกล่าวว่าคำว่า “ปาย” มาจากข้อเท็จจริงทางประวัติศาสตร์ของเผ่าลั๊วะ ถูกค้นพบในอำเภอ ลั๊วะเป็นคนกลุ่มแรก ๆ ที่เข้ามาตั้งรกรากในอำเภอปายและเป็นที่เลื่องลือ ในนามนักรบที่สร้างความหายนะยามค่ำคืน ซึ่งถูกเรียกว่า ภูตพราย กาลเวลาผ่านไปทำให้ถูกเรียกเพี้ยนเป็นคำว่า ปาย คำอธิบายอื่นๆ อ่านต่อ

admin
August 4, 2014

เบอร์โทรศัพท์สำคัญ

  ท่องเที่ยว การท่องเที่ยวแม่ฮ่องสอน 053 612 982 – 3 อุทยานแห่งชาติห้วยน้ำดัง 053 471 669 ,053 248491 อุทยานแห่งชาติ.ออบหลวง 053 229 272 อุทยานแห่งชาติน้ำตกแม่สุริน 053 อ่านต่อ

admin
August 4, 2014

ชนเผ่าพื้นเมือง

กะเหรี่ยง (KAREN) “ปกาเกอญอ” ประวัติความเป็นมา ชาวกะเหรี่ยง เรียกตนเองว่า “ปกาเกอญอ” ซึ่งแปลว่า “คน” เป็นชนเผ่าที่มีจำนวนมากที่สุด ในประเทศไทย แบ่งออกได้เป็น 4 กลุ่ม ได้แก่ สะกอ หรือยางขาว หรือ ปากกะญอ เป็นกลุ่มที่มีประชากรมากที่สุด อ่านต่อ

admin
August 4, 2014

เทศกาลงานประเพณี

งานเทศกาลดอกบัวตอง งานเทศกาลดอกบัวตอง จะจัดขึ้นประมาณเดือนพฤศจิกายนของทุกปี “ดอกบัวตอง” เป็นดอกไม้ป่าสีเหลืองคล้ายดอกทานตะวันแต่ขนาดเล็กกว่า มักขึ้นอยู่ตามป่าเขาสูงทางตอนเหนือของประเทศไทย ในจังหวัดแม่ฮ่องสอนจะมีมากที่บริเวณบ้านแม่เหาะ อำเภอแม่สะเรียง และดอยแม่อูคอ อำเภอขุนยวม เมื่อถึงระยะที่ดอกบัวตองบานตามริมเส้นทางตลอดจนภูเขาที่สลับซับซ้อนกันอยู่นั้นจะเป็นสีเหลืองสว่างไสวไปด้วยสีของดอกบัวตองดูงดงามมาก ทางจังหวัดแม่ฮ่องสอนจึงได้จัดงานเทศกาลบัวตองบานขึ้นเพื่อเป็นการชมความงามของธรรมชาติ และชมวัฒนธรรมประเพณีของชาวไต และชาวไทยภูเขา โดยจะจัดที่บริเวณอำเภอขุนยวม ในงานมีการละเล่นและมหรสพทั้งของพื้นเมืองและร่วมสมัย มีการประกวดธิดาบัวตอง การแสดงศิลปวัฒนธรรมชาวไทยภูเขา การแสดงสินค้าพื้นเมือง การแข่งขันกีฬาชาวดอย อ่านต่อ

admin
August 4, 2014

สถานที่ราชการ

เทศบาลตำบลปาย ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลเวียงใต้ www.tessabanpai.go.th องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงใต้ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลเวียงใต้ (นอกเขตเทศบาลตำบลปาย) www.facebook.com/pages/อบตเวียงใต้/530185130341052 องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงเหนือ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลเวียงเหนือทั้งตำบล www.wiangnue.go.th องค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาเติง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลแม่นาเติงทั้งตำบล http://maenaturng.org องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฮี้ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลแม่ฮี้ทั้งตำบล www.facebook.com/pages/อบตแม่ฮี้/409878699050040 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งยาว ครอบคลุมพื้นที่ตำบลทุ่งยาวทั้งตำบล www.facebook.com/pages/องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งยาว/408970822502601 องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองแปง อ่านต่อ

admin
August 4, 2014
ข้อมูลทั่วไปอำเภอปาย , เกี่ยวกับอำเภอปาย , ประวัติ อำเภอปาย, อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน , ปาย , pai , pai city , pai history

รายชื่อวัดอำเภอปาย

วัดตำบลเวียงใต้ วัดกลาง ตำบลเวียงใต้ วัดน้ำฮู ตำบลเวียงใต้ วัดป่าขาม ตำบลเวียงใต้ วัดหลวง ตำบลเวียงใต้ วัดหัวนา ตำบลเวียงใต้ วัดตำบลแม่ฮี้ วัดทรายขาว ตำบลแม่ฮี้ วัดท่าปาย ตำบลแม่ฮี้ วัดแม่ปิง ตำบลแม่ฮี้ วัดแม่ฮี้ ตำบลแม่ฮี้ วัดตำบลทุ่งยาว วัดทุ่งโป่ง ตำบลทุ่งยาว วัดทุ่งยาว ตำบลทุ่งยาว วัดพระธาตุจอมแจ้ง ตำบลทุ่งยาว วัดแพมกลาง ตำบลทุ่งยาว วัดแพมบก ตำบลทุ่งยาว วัดตำบลแม่นาเติง วัดม่วงสร้อย ตำบลแม่นาเติง วัดแม่ของ ตำบลแม่นาเติง อ่านต่อ

admin
August 4, 2014