ข้อมูลทั่วไปปาย

ข้อมูล อำเภอปาย รวบรวมไว้เพื่อให้เพื่อนๆได้ค้นหา หาข้อมูลเพื่อไว้ใช้ในเชิงวิชาการ หรือ เพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวได้สนุกยิ่งขึ้น มีทั้งข้อมูลทั่วไป แผนที่ปาย วัดในปาย เบอร์โทรศัพท์สำคัญ และข้อมูลต่างๆอีกมากมาย ซึ่งจะทำให้เพื่อนๆได้รู้จักปายมากยิ่งขึ้น